<< <<

ePy易控板插入后无法识别

admin   ·   to 2个月前   ·  

 

ePY板子插入无法识别的问题: 

1.未安装驱动J-Link CDC UART Port

   当您的电脑安装ePY_mp_d_1.0005.0000.exe后,插入epy板子可能没有端口显示,

请找到ePY安装文件夹C:\ePY_mp_d_1.0004.0000\tools\cdc_64 点击dpinst_x64.exe 按步骤安装:

 
  


  


安装完成后,打开电脑的设备管理器,右键点击黄色感叹号的未知设备,选择:更新驱动程序软件

 

 
 

   

 
  


在程序列表中选择:端口,再执行以下步骤:  


点击下一步安装驱动:


  
 
 安装成功后,端口显示J-Link CDC UART Port ePy版连接成功,开始你的编程吧!

 
 

1 Reply   |  Until 1个月前 | 280 View

aa3389
to 1个月前

可以试一试

  • ...

LoginCan Publish Content